Home

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia Puchatka" zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat aby wspólnie odkrywać świat.

Kubuś wraz z przyjaciółmi poprzez zabawę i naukę mają na celu:

      Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, koncepcja pracy Akademii Kubusia Puchatka oparta jest na ogólnopolskim programie „Optymistyczne Przedszkole”. Szczególnym elementem koncepcji pracy naszej placówki na wymienionym programie jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych przedszkolaków.

      Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, należy pamiętać o kilku zasadach:

      Akademia Kubusia Puchatka jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania.

      Swoboda wyboru umożliwia diagnozę  inteligencji każdego dziecka, a to pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nam diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci.

Slideshow Image 1